VDO สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

VDO copy

สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำคลิป VDO ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จำนวน 2 ชุด เพื่อความสะดวกในการรับทราบข้อมูลแก่สมาชิกที่ไม่สะดวกที่จะอ่านก็สามารถดูหรือฟังได้จาก คลิป VDO ดังนี้

  1. VDO ชุดที่ 1

 

  1. VDO ชุดที่ 2

นอกจากนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำคลิป VDO เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ดังนี้

VDO สมการหนี้ 4 ด้าน ชุดที่ 1

 

VDO สมการหนี้ 4 ด้าน ชุดที่ 2

 

VDO สมการหนี้ 4 ด้าน ชุดที่ 3

VDO สัมภาษณ์พิเศษ ดร. อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในรายการ Educatio 4.0 ทาง ททบ.5