VDO สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

VDO copy

สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำคลิป VDO ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จำนวน 2 ชุด เพื่อความสะดวกในการรับทราบข้อมูลแก่สมาชิกที่ไม่สะดวกที่จะอ่านก็สามารถดูหรือฟังได้จาก คลิป VDO ดังนี้

  1. VDO ชุดที่ 1

 

  1. VDO ชุดที่ 2