โรงเรียนมารดานฤมล นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

โรงเรียนมารดานฤมล มอบกระเช้า ปี 62

ร.ร.มารดานฤมล_๑๘๑๒๒๖_0001 ร.ร.มารดานฤมล_๑๘๑๒๒๖_0002 ร.ร.มารดานฤมล_๑๘๑๒๒๖_0003 ร.ร.มารดานฤมล_๑๘๑๒๒๖_0004 ร.ร.มารดานฤมล_๑๘๑๒๒๖_0005 ร.ร.มารดานฤมล_๑๘๑๒๒๖_0006