โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกและต้อหิน วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตรวจคัดกรองต้อกระจก (28 ส.ค.61)