โครงการ “ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ” ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

สกสค. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

ระเบียบ-1-692x1024

ระเบียบ-2-692x1024

ระเบียบ-3-692x1024

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

https://drive.google.com/file/d/0ByYaDHOD1XvhcFV2N09RMnE0Rnc/view