โครงการ การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (งดหักเงินค่าสงเคราะห์ศพรายเดือน)

โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (งดหักเงิน 40 ปี)

สมาชิกสามารถตรวจสอบอายุการสมัครเป็นสมาชิก ชพค. และ ชพส. ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ

http://203.146.208.181/inquiryCpkCps/