โครงการครูช่วยครู “กิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา”

ข่าว ประชุมหนี้สิน 29 ก.ย.63

ภาระหนี้สินครู สิ่งที่ครูไทยต้องเผชิญ (สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา)

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการดำเนินโครงการการจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร และเร่งช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกครั้ง ซึ่งรุ่นแรกจะนำร่องประมาณ 10 คน จากทุกหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

58 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 32 38 3925 29 30 31 33 34 35 36 37 40 417 42

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA