แจ้งสมาชิก ช.พ.ค./ ช.พ.ส. สามารถตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของท่านตามเมนูที่อยู่ทางด้านขวามือของเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หมายเหตุข้อมูลการชำระเงินจะอัปเดตข้อมูลทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน)

banner2NEW