แจ้งปิดทำการ

ข่าว งดจ่ายไฟฟ้า (20 3 61)

หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามลิ้งด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1l8hBze9VfvRPUG-Eu7DAThFYTj6r_lMj/view?usp=sharing