มาตรการพักเงินต้นและดอกเบี้ย ขยายเวลาจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

ขยายพักหนี้ 6 เดือน ขยายพักหนี้ 6 เดือน2

3020

ธนาคารออมสินมีมาตรการพักเงินต้นและดอกเบี้ย ขยายเวลาจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

https://youtu.be/46fEdH-uN3c

 

งดเก็บเงินกู้ สกสครูปภาพ1

ธนาคารออมสินพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน…https://www.posttoday.com/finance-stock/news/619481

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…https://youtu.be/FciMzsVgXEQ