เปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วย นายนนทิวัฒน์  ภูยาธร  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จึงได้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่  ซึ่งได้แก่ นายรุจน์  ไชยฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา แทน นายนนทิวัฒน์  ภูยาธร

 

ผอ.รุจน์