หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัด ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ดังนี้

ข่าว 24-28 กค 60_๑๗๐๗๒๗_0012                     ข่าว 24-28 กค 60_๑๗๐๗๒๗_0014

ข่าว 24-28 กค 60_๑๗๐๗๒๗_0017                    ข่าว 24-28 กค 60_๑๗๐๗๒๗_0013