สำนักนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

                                                                   ข่าว Big Cleaning Day 27 ธ.ค. 61

big cleaning day ฉช_๑๘๑๒๒๗_0015         big cleaning day ฉช_๑๘๑๒๒๗_0018 big cleaning day ฉช_๑๘๑๒๒๗_0003         big cleaning day ฉช_๑๘๑๒๒๗_0013