สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานได้ลงพื้นที่ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2561 21 ก.ย.61

P9210937 S__5152802 S__5152780 S__5152797 S__5152793 P9210932 S__5152805 S__5152791 S__5152773 S__5152784