สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสัมมนาโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา” และศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2561

ข่าว การประชุม 18 19 ก.ย. 61 (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี)

ประชุมสัมมนาโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา”

P9180641P9180676 25610918_๑๘๐๙๒๐_0062P9180675P9180674P9180679P9180693P9180712P9180715P9180683P9180741P9180774P918078125610918_๑๘๐๙๒๐_010225610918_๑๘๐๙๒๐_009925610918_๑๘๐๙๒๐_0073P9180768P9180764P9180766P9180815P9180729

ศึกษาดูงาน  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี

25610919_๑๘๐๙๒๐_0070 25610919_๑๘๐๙๒๐_0078 25610919_๑๘๐๙๒๐_0088 25610919_๑๘๐๙๒๐_0090 25610919_๑๘๐๙๒๐_0095 25610919_๑๘๐๙๒๐_0112 25610919_๑๘๐๙๒๐_0123 P9190826 P9190863 P9190867 P9190882 P9190893