สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการให้บริการนอกสถานที่ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 กันยายน 2561

ข่าว ออกหน่วยเคลื่อนที่ 6 ก.ย.61

200836 200830 200865 P9060634S__5013518 P9060625P9060557 P9060623 P9060551P9060522 P9060529 P9060544P9060593 P9060599 P9060608S__5013514 ออกหน่วยเคลื่อนที่_๑๘๐๙๐๗_0001 ออกหน่วยเคลื่อนที่_๑๘๐๙๐๗_0002 ออกหน่วยเคลื่อนที่_๑๘๐๙๐๗_0004P9060577