สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานได้ลงพื้นที่ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว ผอ.เป็นวิทยากร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉช. เขต 1 16 ส.ค.61

8410 176906 176909 1769038409 S__4702349 S__4702351S__4702346 S__4702347 S__4702352