สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ ผู้ให้บริการสาธารณสุข กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี้

http://library.nhrc.or.th/ulib/dublin.php?ID=4475