สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมการประชุมครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 31 กรกฎาคม 2561

ข่าว ผอ.เป็นวิทยากร โรงเรียนเทศบาล2วัดโพธิ์ 31 ก.ค.61

175713 175714 175715 175724