สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม Big Cleaning Day 11 เม.ย.62

big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0001 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0002 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0003 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0004 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0005 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0006 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0007 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0008 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0009 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0010 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0011 big cleaning day_๑๙๐๔๑๑_0012