สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทราออกให้บริการนอกสถานที่

ประกาศวันครู

สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บริการนอกสถานที่

ในงานวันครู วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 

ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา