สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

                   สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561  ณ โรงเรียนวัดดอนทองอำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฯ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานได้ลงพื้นที่ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว ผอ.เป็นวิทยากรและออกหน่วยเคลื่อนที่

PB291065PB291100 PB291099 PB291095 PB291083 PB291080 PB291076 PB291071 PB291069 PB291066