สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานได้ลงพื้นที่ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว ประชุมครู โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 5 ต.ค. 61

S__5316624 S__5316628 S__5316630 S__5316632S__5316631181195 181203 181202 181200 181199