สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัล “พฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผลฯ ยกย่อง รางวัล พฤหัสบดี 2561