วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อเรื่องการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ฉช. เขต1 และ ผอ.สพป.ฉช. เขต 2 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการจังหวัด       พร้อมมอบของที่ระลึก

 

ประชุม พ.ค. 60 3 ประชุม พ.ค. 60 6 ประชุม พ.ค. 60 2

ประชุม พ.ค. 60 4 ประชุม พ.ค. 60 5 ประชุม พ.ค. 60 7 ประชุม พ.ค. 60 8 ประชุม พ.ค. 60 9 ประชุม พ.ค. 60 ประชุม พ.ค.60 1