วันพุธที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

P9040418 P9040426 P9040427 P9040432 P9040452 P9040453 P9040458 P9040469