วันที่ 6-7 กันยายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และเครือข่ายเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สกสค.จังหวัด ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง/จันทบุรี/ตราด

P9060487 P9060495 P9060530 P9060549 P9060569 P9060571 P9060588 P9070638 P9070651 P9070654 P9070655 P9070658 P9070668 P9070671