วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

108308 108304 108303 108313 108314 108307 108298 108299 108300 108301 108302 108304 108305 108306 108307 108308 108311