วันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา คนใหม่ นายรุจน์ ไชยฤทธิ์

 

93531 93532 93533 93539 93540 93541 93543 93544 93545 93546 93547 93548 93549 93550