วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ผู้ได้รับทุน ด.ช.กฤษฎา สิทธิสีหา โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม

96871 96872