วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม ของ น.ส.บุญเรือน  สรวมศิริ  ให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน

มอบค่าจัดการศพ 2