วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบพวงหรีด งานศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบพวงหรีด งานศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ของ น.ส.บุญเรือน  สรวมศิริ  ณ วัดบางพระ

ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

125930