รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

ประกาศ การรับสมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ ปี 61 (2)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างค่ะ

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

https://drive.google.com/file/d/1s6Td9FFo-RSCIQw2lCe4GnFKxRnuH7-z/view?usp=sharing

 

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

https://drive.google.com/file/d/1BGUKMvj7_O3odlgpm0bIFsIOWTi0Nabw/view?usp=sharing

 

hztgAhnKXn_1538137756