มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ปี 63

 

📣มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา 💰ประกาศให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
👉ยื่นสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 2561, 06 2604 0636
📌ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 📌

https://drive.google.com/file/d/1ftlbN0JCvQ66ZyIFLWJaOlyOLdrNogBm/view?usp=sharing