ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมจอมเทียนฯ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2561

ข่าว รูป ประชุมสัมมนา วันที่ 18-20 ส.ค.61

L2yJrst7mh_1534838833 6hnWHC2TNw_1534839960 IphuS0xPIp_153483883461ABElkS1f_1534838839jwaohhYFhY_1534838839t8ss8UagBK_1534838832XjlzYNXdZ8_1534838847S__176979980S__4726794S__4726803S__4759604