ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63

 ข่าว ผอ.ประชุมคณะกรรมการวันครู เขต1 วันที่ 26

ประชุมวันครู 62_๑๘๑๒๒๘_0001     ประชุมวันครู 62_๑๘๑๒๒๘_0002 ประชุมวันครู 62_๑๘๑๒๒๘_0003