ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และออกหน่วยเคลื่อนที่

ข่าว ผอ.เป็นวิทยากรและออกหน่วยเคลื่อนที่

ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0012 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0011 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0010 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0009 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0008 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0007 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0006 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0005 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0004 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0003 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0002 ข้าราชการบำนาญ_๑๘๑๒๒๖_0001