ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ข่าว ผอ.เป็นวิทยากรและออกหน่วยเคลื่อนที่

ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0001 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0002 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0003 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0004 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0005 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0006 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0007 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0008 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0009 ข่าว 20 ธ.ค.61_๑๘๑๒๒๔_0010