ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561

รูป การประชุม 18-19 ต.ค.61

J9bMVymOoA_1540435329 h5svvm2dj4_1540435410VyLMEhoBCS_1540436172 QptJKgxQxh_1540435488 Py5VlsEqPo_1540435658 LXpMD7YZkc_15404355539jRjOr3njY_1540435517 aa2DBXyOE3_1540435572 fqnWilwKXu_1540436340 2OMpXK4CtW_1540436331