ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ข่าว ประชุมจัดงานวันครู เขต1 วันที่ 17 ธ.ค.62

7593 7596 7597 7598 7600