ผู้อำนวยการสำนักงานและเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 2/2561 และร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์

ข่าว ประชุมสัมมนา วันที่ 8-10 พ.ย.61 (จ.นครสวรรค์)

PB081007 PB08100913952 PB080985 S__11190275PB081017PB081001 PB091028561000011747201PB091031