ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข่าว ประชุมเชิงปฏิบัติการ 20 ปี 20 23 ก.ค.62

67665008_1829518817150640_2217235158132588544_n67542707_1829518743817314_1943218533865357312_n

67070926_1829519923817196_830016869632049152_n67073722_1829518910483964_1535269990196838400_n 67196371_1829519037150618_8381674496855113728_n 67522333_1829518233817365_9012251759778725888_n67076473_1829519520483903_8161607210196008960_n S__8609835 S__8642580 S__8642581 S__8642582 S__17276976S__1727697467594099_1829519630483892_6071280243941834752_n