ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุม พ.ย.60    ประชุม2 พ.ย.60    ประชุม3 พ.ย.60

สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมีนายรุจน์  ไชยฤทธิ์ เป็นประธานจัดการประชุม

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา