ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

2

P9280723     P9280721

P9280714     P9280712

สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 28  กันยายน  2560 เวลา 15.00 น.   ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา