ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุม ส.ค. 60 1 ประชุม ส.ค.60 ประชุม สค 60 2 ประชุม สค. 60 4 ประชุม สค.60 5 ประชุม สค.60 6 ประชุม สค.60 8 ประชุม สค60 3