ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561 และประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2561

ข่าว ประชุมคณะกรรมการและรับรางวัล พระพฤหัสบดี 3 ส.ค.61

P8030411 P8030419 P8030408 P8030432 8093 P8020384 P8020394 P8020398 P8020401 P8020405