ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2561 และต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าว การประชุมคณะกรรมการและต้อนรับคณะครู อ.บางคล้า 9 ก.ค.61

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2561

P7090284 P7090280 P7090277 P7090276

ต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

P7090290 P7090292 P7090293 P7090294