ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

ข่าว ประชุมกรรมการและพิจารณาพฤหัสบดี 22 ก.ค.63

ประชุมกรรมการ_200722_24743 S__13574157 S__13574159 S__13574161 ประชุมกรรมการ_200722_2 ประชุมกรรมการ_200722_5 ประชุมกรรมการ_200722_10 ประชุมกรรมการ_200722_16 ประชุมกรรมการ_200722_19 ประชุมกรรมการ_200722_20ประชุมกรรมการ_200722_29 ประชุมกรรมการ_200722_31 ประชุมกรรมการ_200722_32 ประชุมกรรมการ_200722_33 ประชุมกรรมการ_200722_34