ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

เวลา 10.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

69787               69785

69784              69783