ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยและประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าว ประชุมคณะกรรมการและ ศูนย์พิทักษ์ฯ 25 ธ.ค.62

คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA