ขอเรียนแจ้งให้สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่านทราบ

ประกาศ แจ้งเตือนสมาชิก (สมัคร)

📣❗️❗️❗️❗️❗️❗️
ด้วยในขณะนี้มีการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (สค.ชพค.) ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.) จึงขอเรียนแจ้งให้สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่านทราบ ว่าการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายสมาชิกช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (สค.ชพค.) ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แต่ประการใด อย่างไรก็ตาม สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงาน ดังนี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.”

และเว็บไซต์ http://www.otep-cpks.go.th/ เท่านั้น จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้