ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าว ประชุมคัดเลือกกรรมการตัวแทน ผอ.ท้องถิ่น ปี 61

P7230304 P7230307 P7230309 P7230313