ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

ประกาศผล ปี 63

📣🥳สิ้นสุดการรอคอย…ประกาศแล้ว 👉ผลการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/JGp0nreCX1_1600845571.pdf